Povezanost probiotika i imuniteta

Povezanost probiotika i imuniteta

Imuni sistem je odbrambeni sistem našeg organizma koji ga štiti od napada stranih mikroorganizama i negativnih uticaja spoljašnje sredine. Imuni sistem se sastoji od mnoštva bioloških struktura i procesa unutar jednog organizma koje nas štite od bolesti. Da bi...